ronesans-hakkinda
ronesans-donemi

Rönesans Nedir?

Rönesans Nedir?

Rönesans nedir ? Hümanizma sevdasıyla başladı, burjuvazinin ve halkın desteğiyle skolastik düşünce yenilgiye uğratıldı, burjuvazi söz sahibi oldu fakat parası olmayan boynu bükük halk yönetime yine giremedi. Sizlere de bunun bir yerlerden tanıdık geldiğine eminim.

Rönesans dönemini anlamak için evvela kelime anlamını kavramamız gerektir. Etimolojik olarak ‘Rönesans’ kelimesi Latince doğmak anlamına gelen ‘nasci’ fiilinden türeyen Fransızca’da ‘naissance’ yani doğuş olarak kullanılmıştır. re+ ön ekiyle birlikte renaissance olarak zuhur eden kelime yeniden doğuş anlamı kazanmıştır.

Rönesans dönemi Avrupa’da yayılan bir değişim-gelişim silsilesidir. 15. yüzyılda İtalya’da başlayan bu hareket ve sonuçları günümüze kadar tesir etmiştir. Kültür, sanat, felsefe, bilim ve mimari gibi alanlarda büyük gelişmeler kaydedilirken insanlarda hümanizm bilinci oturmaya başlamıştı. Sözün özü bu dönemi iki şekilde özetleyebiliriz. Avrupai bir kültürün oluşturulma isteği ve sanat, bilim gibi konularda eski metinlerin keşfi, öğrenimi ve dönemin koşullarına göre uygulanışı kavramak.

Rönesans Nedir ve Rönesans Dönemi

Günümüzde dünyanın her yanından turist çeken Avrupa’nın bu gelişiminin temelini oluşturan Rönesans, dönemin çoğu yeniliğinin öncüsü olmuştur. Çoğu alanda geri kalan Avrupa sosyo-ekonomik anlamda gelişirken cehaletin izleri silinmeye başlamıştı. Hümanizm anlayışının dahi henüz oturmaması birçok suçsuz insanın adil olmayan şartlarda Engizisyon mahkemeleri tarafından idam edilmesine yol açıyordu. Ülkelerde okur-yazar oranı artmış, farklı dillerden çeviriler yapılmış ve matbaanın icadı ile entelektüel kesim oluşmuştu. Rönesans’ı yürüten tüccar kesim daha da gelişmiş hatta Avrupa’da ticaret ağı kurulmuş, şehirler yavaş yavaş metropollere dönüşmüştü.

Bahsedilen dönem geniş yetkilere sahip olan ve bu yetkileri menfaatleri çerçevesinde kullanan kilisenin işine gelmemiştir. Çıkarları çerçevesinde insanların günahlarını silen papazlar, istediklerini gerçekleştirmek uğruna insanlara cennetten yerler vadetmişlerdir. Bu uyanış elinde aforoz ve enterdi gibi yetkileri de barındıran kilisenin cehalet döneminde at koşturmasını baltalamıştır.

Her ülkede farklı alanlarda gelişme gördüğümüz Rönesans Dönemi ülke ve aydınlarını inceleyelim:

RÖNESANS GELİŞMELERİ

Rönesans nedir : Almanya’da dini tablo ve resim, İngiltere’de edebiyat, Fransa’da sanat, İspanya’da resim ve sanat, İtalya’da ise Platon gibi Çiçeron gibi üstatların eserleri tekrar ortaya çıkarıldı. Bu ülkelerden ortaya çıkan sanatçıları, fikir adamlarını daha önce duymuş olmanız yüksek ihtimaldir. İtalya’da fikirleri bugüne değin geçerliliğini koruyan Machiavelli eser verdi. Özellikle Hükümdar kitabı ülkemiz üniversitelerinde akademik seviyelerde okutulmaktadır. Machiavelli’nin yanında yine İtalya’dan çıkan son derece önemli isimler var: Leonardo Da Vinci, Rafael, Michelangelo ve Donatello olarak sıralayabiliriz. Fransa ise İtalyayı edebiyat ve fikir akımları yönünden geride bırakmıştı. Jean-Jacques Rousseau ve Montesquieu gibi düşünürlerin üst jenerasyonu olan Montaigne, Pierre de Ronsard yetişti bu dönemde. Daha sonraları Louvre Müzesini de içinde barındıracak olan Louvre Sarayını yapabilecek kadar yetenekli olan mimar Pierre Loscot’ta bu dönemin eseridir. Almanya’ya döndüğümüzde hümanizm akımının etkisi din alanında tepki oldu. Hümanizm etkisiyle Erasmus ve Martin Luther gibi isimler yetişti. İngiltere’de tiyatro alanında Shakespeare, İspanya’da edebiyat alanında Cervantes ön plana çıkıyor. Birbirinden önemli bunca isimin eserleri Avrupa’da hala müzelerde muhafaza, hatta bazıları sergi edilmektedir.

RÖNESANS SONUÇLARI

Coğrafi Keşiflerden sonra ortaya çıkan Rönesans, Reform hareketlerine ve Aydınlanma Çağı’na temel hazırlamıştır. Avrupa’da modernleşme başlamış eğitime önem verilmiş, artık toplum dahi olaylara bilimsel mercekle bakılması gerektiğini kavramaya başlamıştı. İlerleyen zamanlarda mezhep birliğinin parçalanmasına dahi neden olacak skolastik düşünce yıkılmıştır. Papaz ve din adamları itibarlarını kaybetmekle beraber halk üzerindeki otoritesi sarsılmıştır. Son olarak da Avrupa’ da okuyan, sanattan zevk alan entel bir sınıf ortaya çıkmıştır.

Rönesans hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Soru ve fikirleriniz için alpertini38@gmail.com

Alpr Turaç

 

Şuna da bakın

polisiye-gerilim-yazarlari

Kalbimize Taht Kurmuş 7 Büyük ‘Polisiye-Gerilim’ Yazarı

Polisiye – Gerilim Hepimiz farklı türlerde kitaplardan hoşlanıyor olsak ta, en az bir kere elimize …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: