Kültür ve Sanat

Kızıl Elma Nedir?

kızıl elma nedir

Kızıl Elma Nedir? Kızıl elma nedir Evliya çelebinin de eserlerinde yer alan kızıl elma ifadesi,eski çağlardan beri Türkler tarafından kullanılmıştır.Kızıl elma tek bir manası olan bir ifade değildir. Birçok farklı manalara gelmesiyle birlikte en çok kullanılanları şunlardır: Dünya hakimiyetinin ifadesi Türk ordusunun hedefi Ordunun gerçekleştirmek istediği ülkü.Hatta bir zamanlar İstanbul’u …

Daha Fazla Oku

Paradigma Nedir?

Paradigma Nedir

Paradigma Nedir? Bilim-Din İlişkisi Paradigma nedir, bilim adamının dünyaya bakış açısını şekillendiren, ona araştırdığı varlık alanlarındaki fenomenleri yorumlamak için kuramsal bir çerçeve çizen, döneminin hakim bakış açısıdır. Paradigma kavramının popüler hale gelmesini sağlayan Amerikalı Bilim felsefecisi Thomas Khun’a göre felsefi anlamda paradigma, bir bilim alanını belli bir dönem yöneten ve …

Daha Fazla Oku

Ulus Devlet Nedir?

Ulus Devlet Nedir

Ulus Devlet Nedir? Bitiyor Mu? Ulus devlet nedir : M.Ö 10 bin yıllarında gerçekleşen tarım devrimiyle birlikte insanlık tarihi her anlamda büyük bir devrim yaşamıştır. Doğaya karşı mücadele, yiyeceğini sağlama ve elde edilen yiyeceği koruma, vahşi hayvanlara ve diğer insanlara karşı elde ettiklerini koruma amacıyla insanlar birbirlerine yaklaşmış ve gruplaşmaya …

Daha Fazla Oku

Cariye Nedir?

cariye nedir

Bir Kadın Köle Çeşidi Olan Cariye Nedir? Cariye nedir? Karavaş veya halayık savaşlarda esir alınmış veya İslam dışı ülkelerden köle tüccarları tarafından kaçırılışmış kadın kölelerdir. Cariyelik ya da diğer adıyla kadın kölelerin tarihi islamiyetten çok öncelere dayanır. Kadın köleler veya genel olarak kölelik, insanların avcı ve toplayıcı toplumlardan tarım toplumuna …

Daha Fazla Oku

Lümpen Nedir

lümpen nedir

Toplumun Gelişmesindeki En Büyük Engel Olan Lümpen Nedir ? Lümpen nedir: En basit tanımıyla Lümpen toplumsal sınıf bilinci olmayan, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olan ve içinde bulunduğu topluluğun kurallarına aykırı davranan kişidir. Almanca paçavra anlamına gelen lütfen kavramı Karl Marx tarafından adını duyurmuştur. Marx’a göre Lümpen daha doğrusu Lümpen …

Daha Fazla Oku

Popülizm Nedir ?

popülizm nedir

  Siyaset’in gizli silahı Popülizm nedir   Popülizm nedir: Latince kalabalık veya halk anlamına gelen populus kelimesinden türetilmiştir. Populos yönetici veya elitlerin karşısında yer alan sıradan insanlar anlamına gelir. Popülizm ilk ortaya çıktığı zaman halkçı yönü ağır basan bir tarafı vardı. Popülizm kavramı yaklaşık bir asırlık siyasal bir kavramdır. İlk …

Daha Fazla Oku